Podmínky užití webu

Podmínky užití webu

Podmínky pro obsah vytvářený uživateli

Tyto podmínky platí pro všechny přispěvatele na naše webové stránky.

1. Ochrana soukromí.

Uvědomujeme si význam ochrany osobních údajů, a proto pokud uvádíte některé texty pod pseudonymem, budeme udržovat vaši pravou totožnost v tajnosti, pokud nenastane zákonná povinnost k jejímu odtajnění.

2. Užitý obsah.

Uživatel souhlasí, že nebude používat naše webové stránky způsobem, který je nezákonný či protiprávní, nebo by mohl podporovat nelegální nebo protiprávní jednání. Uživatel souhlasí, že nebude zveřejňovat obsah, který může poškodit dobré jméno serveru chrestoveslavnosti.cz, nebo může být obtěžující nebo klamavý pro jinou osobu. Jakýkoliv uživateli přidaný obsah by měl být věcně správný, nesmí být urážlivý nebo obscénní, či porušovat autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, dále nesmí propagovat vlastní obchodní činnosti uživatelů či obchodní činnost třetí osoby, ani obsahovat reklamní nebo propagační materiály. Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah jím přidaný na naše webové stránky. V případě, že bude obsah v rozporu s těmito podmínkami a způsobí se tím újma třetí osobě, odpovídá uživatel za náhradu škody této osobě.

3. Zveřejnění obsahu.

Publikováním vašeho obsahu či jeho zasláním redakci chrestoveslavnosti.cz dáváte, pokud si nevyžádáte opak, svolení k jeho užití na našich stránkách, či pro účely kampaní dle našeho uvážení.

4. Úprava, odstranění obsahu.

Vyhrazujeme si právo, upravit či odstranit obsah, který bude v prokázaném či předpokládaném rozporu s těmito podmínkami či o jeho souladu budeme pochybovat.

5. Porušení podmínek.

V případě, že podle našeho názoru dojde k porušení těchto podmínek, můžeme dočasně nebo trvale pozastavit přístup osoby, která podmínky porušila na naše webové stránky, požadovat finanční kompenzaci či učinit jiné právní kroky.

Ochrana osobních údajů

Následující text vám přiblíží, jaké informace o vás shromažďujeme a jakým způsobem.

Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme o vás informace, pokud se u nás zaregistrujte. Dále shromažďujeme údaje z realizovaných průzkumů a anket, či v případě, kdy nám zašlete svůj dotaz.

Dále evidujeme, jakým způsobem užíváte naše webové stránky, a jakým způsobem jste se na ně dostali. To může zahrnovat údaj, na jaké webové stránce jste byli před tím, než jste se dostali k nám, nebo výrazy, které jste použili ve svém internetovém vyhledávači. Můžeme také získat informace, které stránky na našich webových stránkách byly zobrazeny a jak dlouho. Tyto informace nám pomáhají určit, jaký obsah je oblíbený u našich čtenářů. Všechny tyto údaje získáváme v obecné podobě, bez znalosti o tom, o jakého konkrétního uživatele se jedná.

V případě, že se přihlásíte na naše stránky pod svým uživatelským jménem a heslem, archivujeme informace, jaké konkrétní články jste si v rámci webových stránek zobrazil/a a kdy a z jaké IP adresy jste se přihlásil/a.

Díky tomu jsme schopni zareagovat v případech, kdy dojde ke zneužití vašeho hesla.

Ke sběru informací o našich čtenářích dochází dále v souvislosti se zpracováním reakcí v komentářích. Tyto informace využíváme dále pro to, abychom vás informovali o našich službách či novinkách. Pokud vyjádříte nesouhlas se zasíláním takových informací, nebudeme vám je samozřejmě nadále posílat.

Osobní údaje shromažďujeme i v souvislosti s měřením úspěšnosti našich informačních a marketingových kampaní.

Změny osobních údajů

Budeme rádi, když nás budete informovat o změně vašich osobních údajů, abychom např. zajistili správné doručování informačních zpráv.

Zasílání informačních materiálů webu chrestoveslavnosti.cz

Jednou z výhod Vaší registrace je zasílání novinek. Pokud se ovšem rozhodnete tuto výhodu nevyužívat, stačí nás kontaktovat a my vás obratem vyřadíme z našeho seznamu.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Nepředáváme vaše osobní údaje jakékoliv třetí straně pro marketingové účely.

Cookie politika

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webu, který navštívíte. Jsou uloženy na vašem pevném disku. Cookies nám pomáhají rozpoznat ty návštěvníky (resp. jejich PC), kteří již navštívili naše stránky či viděli náš inzerát. Mají proto pro nás zásadní význam a pomáhají nám zlepšit obsah a vzhled našich stránek. Cookies můžete kdykoliv smazat ve svém internetovém prohlížeči.

Právní rámec

Web chrestoveslavnosti.cz postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na naší adrese můžete samozřejmě uplatnit svá zákonná práva na opravu, blokaci nebo likvidaci osobních údajů.

GDPR a soukromí u reklamních kampaní